Tin tức

6 GIAI ĐOẠN HỌC VẦN DÀNH CHO MẸ VÀ BÉ

GIAI ĐOẠN 0: NHỮNG ĐIỀU MẸ CẦN BIẾT

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH                

TIẾNG VIỆT 1 - CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC

Phần 1. Hệ thống Âm và Chữ trong chương trình TV1.CNGD: è Chương trình Tiếng Việt 1.CNGD dạy HS 37 âm vị. Các âm vị đó là:...
Xem chi tiết