Tin tức

Jack Ma: Thanh toán online mà mất 1 triệu USD, tôi đền 1 triệu USD

Jack Ma: Thanh toán online mà mất 1 triệu USD, tôi đền 1 triệu USD

Xây dựng niềm tin của người tiêu dùng với thanh toán điện tử là yếu tố quan trọng cho sự thành công của AliPay và Alibaba.