Linh Chi

(hộp gỗ trắng)

890,000 ₫

(hộp đen)

600,000 ₫

(Đỏ thượng hạng KANA-8 tai)

1,650,000 ₫

(Đỏ thượng hạng núi đá - KANA)

1,450,000 ₫

(Đỏ thượng hạng KANA- 10 đến 12 tai)

1,550,000 ₫

(Đỏ Phượng Hoàng)

950,000 ₫

(Đỏ thượng hạng núi đá)

1,450,000 ₫

(120 viên)

550,000 ₫

Showing 1–12 of 13 results