Sản phẩm yêu thích

- 0%

(thượng hạng hộp đen, 60 túi)

1,250,000 ₫

- 0%
(Tổ kén 10 viên) - Hàn Quốc

1,850,000 ₫

(loại 6củ/kg)

2,300,000 ₫

- 0%

1,050,000 ₫

- 0%
(cao cấp Hộp thiếc)

1,540,000 ₫

- 0%
(cao cấp Hộp thiếc)

1,060,000 ₫

(Đỏ thượng hạng KANA- 10 đến 12 tai)

1,550,000 ₫

(Đỏ 10 viên) – Hàn Quốc

1,360,000 ₫

(Xanh 10 viên) – Hàn Quốc

850,000 ₫

(loại 4 củ/Kg)

2,700,000 ₫